Medicatie 8 uur

Lesdoel en Programma

Deze training is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen die volgens de recente richtlijnen en protocollen bijgeschoold worden. De deelnemer leert nieuwe ontwikkelingen en vaardigheden maar ook de reeds aanwezige kennis te verbreden.

De volgende onderwerpen/vaardigheden worden behandeld:

  • Wet BIG
  • Procedure medicatieveiligheid
  • Basiskennis medicatie
  • Aandachtspunten bij toediening
  • Materialen
  • Demonstratie toedieningsvormen

Iedere deelnemer ontvangt ter voorbereiding voor deze bijscholing digitaal een reader. De trainer behandeld in het kort de theorie en bespreekt vragen van de deelnemers. Vervolgens wordt er een demonstratie van de vaardigheden door de trainer gegeven. Hierna kunnen de deelnemers oefenen onder begeleiding.

Certificaat en of accreditatie

Na afloop van de bijscholing ontvangt u een bewijs van deelname.

Niveau

Niveau 1 & 2

€195

Meld je vrijblijvend aan door contact op te nemen met info@bijscholingindezorg.nl

Doelgroep

Deze bijscholing is ontwikkeld voor:

Niveau 1 & 2

Tijdsduur

De bijscholing bestaat uit 8 uur
(twee dagdelen van 4 uur om 4 uur)  Ter voorbereidingen dient de reader te worden doorgenomen. Deze theorie wordt gebruikt bij het oefenen van de vaardigheden.

Lesmateriaal

Reader & materiaal om de vaardigheden te oefenen.

Meld je aan voor het programma