Bijscholing in de zorg (BIDZ) is een professionele organisatie voor trainingen en bijscholingen aan verzorgenden en verpleegkundigen volgens recente ontwikkelingen en vernieuwingen.

Om “up to date” te zijn in de gezondheidszorg is het belangrijk om regelmatig bijgeschoold te worden.

Het is een vereiste om gekwalificeerde zorgverleners in een organisatie te hebben. BIDZ biedt aan de ene kant bijscholingen aan om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven en aan de andere kant het onderhouden en verbreden van de al aanwezige competenties.

VOORDELEN BIJSCHOLING OP MAAT:

Gericht op eigen organisatie
Korting scholingskosten

Bijscholingen op locatie

Flexibele planning
Geaccrediteerd aanbod

Wondzorg

De volgende onderwerpen/ vaardigheden worden behandeld:

– Theorie wondzorg;
– Classificatiemodel & TIME (wondbeoordelingsinstrument);
– Drie fases van wondgenezing;
– Aandachtspunten;
– Tien meestgebruikte producten

Injecteren

De volgende onderwerpen/ vaardigheden worden behandeld:

– Theorie injecteren;
– Injecteren s.c. (subcutaan);
– Injecteren i.m. (intramusculair);
– Injecteren insuline;
– Bloedglucosemeting uitvoeren.

Reanimatie

De volgende onderwerpen/ vaardigheden worden behandeld:

– Hoe herken je hartstilstand en wat doe je als eerste;
– Hoe moet je reannimeren en in welk tempo;
– Het bedienen van de Automatische Externe Defibrillator (AED);
– De niet reanimatieverklaring/ penning.

Heeft u nog vragen?